کارشناس فروش و بازاریابی
دفتر تهران
حداقل 2 سال سابقه کار

فرم اول : اطلاعات شخصی


فایل تصویری کمتر از 600 KB قابل دریافت است.
تاریخ تولد