به سامانه استخدامی شرکت دیپاکو خوش آمدید

ثبت نام

شرکت داده پرداز آريانا جهت تکميل نيروی انسانی خود اقدام به ثبت نام از بين متقاضيان در واحدهای مختلف نموده است. اين ثبت نام فقط از طريق اين سايت و تکميل فرم الکترونيکی آن امکان پذير است. اين اطلاعات بايد کامل و صحيح باشد. کسانی که مایل به همکاری با این مجموعه هستند می بایست شرایط زیر را دارا باشند :


پویایی

نظم

روحیه کار تیمی

خلاقیت


استخدام

لطفا در هنگام وارد نمودن اطلاعات خود به موارد زير توجه فرماييد :

  • صحت و دقت در تکميل اطلاعات در مرحله اول اساس گزينش است.
  • مهارت های فنی توسط آزمون مورد سنجش قرار می گيرند بنابراين به تصديق اطلاعات و سوابق کاری وارد شده نهایت دقت را لحاظ فرمایید.